อาสาสมัครกรีนพีซเสร็จสิ้นภาระกิจในพื้นที่ที่ถูกเสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมืองอิโลอิโล ฟิลิปปินส์ โดยทิ้ง "ถ่านหิน" 20 กระสอบ ไว้หน้าธนาคารเมโทรแบงก์ในวันนี้ เมโทรแบงก์เป็นผู้สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อาสาสมัครกรีนพีซ...

ภาพถ่าย | มิถุนายน 16, 2551

อาสาสมัครกรีนพีซเสร็จสิ้นภาระกิจในพื้นที่ที่ถูกเสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมืองอิโลอิโล ฟิลิปปินส์ โดยทิ้ง "ถ่านหิน" 20 กระสอบ ไว้หน้าธนาคารเมโทรแบงก์ในวันนี้ เมโทรแบงก์เป็นผู้สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อาสาสมัครกรีนพีซได้ตั้งค่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว เพื่อเพิ่มเสียงคัดค้านโครงการถ่านหินที่เมโทรแบงก์ยื่นเสนอ ปฏิบัิติไร้ความรุนแรงของกรีนพีซคครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรีนพีซเปิดตัวจดหมายสำหรับลงชื่อในเว็บไซต์ของกรีนพีซ เพื่อให้ประชาชนสามารถเขียนถึงเมโทรแบงก์ เพื่อกระตุ้นให้เมโทรแบงก์ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและปลอดภัย แทนการลงทุนกับถ่านหิน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล