อาสาสมัครกรีนพีซมากกว่า 30 คนทำงานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านกัวลาเชนากูในบริเวณใกล้เคียงในความพยายามหยุดการดึงน้ำออกจากพื้นที่โดยการสร้างเขื่อนชั่วคราวในคลองของป่าพรุ หากเขื่อนสามารถหยุดการระบายน้ำออกจะเป็นการป้องกันไม่ให้ป่าพรุเหือดแห้งและปล่อยก๊าซคาร์...

ภาพถ่าย | ตุลาคม 31, 2550

อาสาสมัครกรีนพีซมากกว่า 30 คนทำงานร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านกัวลาเชนากูในบริเวณใกล้เคียงในความพยายามหยุดการดึงน้ำออกจากพื้นที่โดยการสร้างเขื่อนชั่วคราวในคลองของป่าพรุ หากเขื่อนสามารถหยุดการระบายน้ำออกจะเป็นการป้องกันไม่ให้ป่าพรุเหือดแห้งและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวหลักออกสู่บรรยากาศ นอกจากนี้เขื่อนชั่วคราวจะช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทน้ำมันปาล์มเผาป่าพรุทปัจจุบันี่เต็มไปด้วยน้ำอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งกระทำก่อนปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนยิ่งขึ้นไปอีก

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล