นายดวง คนไข้ในโรงพยาบาลในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่แม่เมาะเชื่อว่าการปล่อยก๊าซต่างๆ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นสาเหตุหลักของโรคระบบหายใจของผู้คนในพื้นที่ ชาวบ้านจำนวนมากผ...

ภาพถ่าย | มีนาคม 1, 2548

นายดวง คนไข้ในโรงพยาบาลในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่แม่เมาะเชื่อว่าการปล่อยก๊าซต่างๆ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นสาเหตุหลักของโรคระบบหายใจของผู้คนในพื้นที่ ชาวบ้านจำนวนมากผิดปกติที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีสุขภาพแย่ลงเรื่อยๆ จนอาจเสียชีวิต เนื่องจากเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล