ประชาชนหลายพันคนเดินรณรงค์อย่างมีสีสัน ด้วยการสวมเครื่องแต่งกาย ถือป้ายผ้า โทรโข่ง และ ตีกลอง เพื่อส่งข้อความเดียวกันถึงผู้นำโลก นั่นคือ ต้องลงมือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทันที การประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติเป็นเวลา...

ภาพถ่าย | ตุลาคม 5, 2552

ประชาชนหลายพันคนเดินรณรงค์อย่างมีสีสัน ด้วยการสวมเครื่องแต่งกาย ถือป้ายผ้า โทรโข่ง และ ตีกลอง เพื่อส่งข้อความเดียวกันถึงผู้นำโลก นั่นคือ ต้องลงมือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทันที การประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในกรุงเทพฯ นี้สำคัญยิ่ง ผู้เจรจาที่เป็นตัวแทนของประเทศส่วนใหญ่ของโลกกำลังร่วมเจรจาว่าสนธิสัญญาภูมิอากาศฉบับเสร็จสิ้นจะเป็นอย่างไร เมื่อถูกนำเสนอต่อผู้นำรัฐบาลต่างๆ ณ การประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนานาชาติในกรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคมนี้ พันธมิตรโครงการรณรงค์ Tcktcktck (ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก) เรียกร้องให้ผู้นำโลกเห็นชอบข้อตกลงที่เป็นธรรม มีเป้าหมายสูง และ มีผลบังคับตามกฎหมาย ณ โคเปนเฮเกน

ข้อมูลล่าสุด