ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กลอเรีย มาคาปากัล อาโยโย่ ยืนข้างรถไฟฟ้าจี๊ปนี่ย์ในระหว่างการไปเยือนเมืองบาโคล๊อดในภูมิภาควิสายาสในทางตะวันตกของประเทศ ทางใต้ของกรุงมะนิลาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 บาโคล๊อดเป็นเมืองหลวงของจังหวัด Negros Occidental ซึ่งเป็นจังหวัด...

ภาพถ่าย | กันยายน 5, 2550

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กลอเรีย มาคาปากัล อาโยโย่ ยืนข้างรถไฟฟ้าจี๊ปนี่ย์ในระหว่างการไปเยือนเมืองบาโคล๊อดในภูมิภาควิสายาสในทางตะวันตกของประเทศ ทางใต้ของกรุงมะนิลาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 บาโคล๊อดเป็นเมืองหลวงของจังหวัด Negros Occidental ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในฟิลิปปินส์ที่มีเป้าหมายใช้พลังงานจากพลังงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้าซึ่งสร้างมาเพื่อใช้พลังงานจากจากแหล่งพลังงานที่นำกลัยมาใช้ใหม่ได้ 100% เปิดตัวในวันนี้โดยองค์กรผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน (Green Renewable Independent Power Producer; GRIPP) และกรีนพีซผู้ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนเสียงเรียกร้องให้มีโครงการนี้และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนปริมาณมากในประเทศ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล