เด็กไทย 5 คน ส่งมอบกระปุกออมสินช้างน้อยที่มี “เงินสมทบคนละเล็กคนละน้อยเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน (small change for the climate)” ให้แก่นายอีฟ เดอ บัวร์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ในการเริ่มต้นรอบการเจรจาเรื่องโลกร...

ภาพถ่าย | กันยายน 28, 2552

เด็กไทย 5 คน ส่งมอบกระปุกออมสินช้างน้อยที่มี “เงินสมทบคนละเล็กคนละน้อยเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน (small change for the climate)” ให้แก่นายอีฟ เดอ บัวร์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ในการเริ่มต้นรอบการเจรจาเรื่องโลกร้อนล่าสุดในกรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งท้ายโครงการ “เดินกับช้าง ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งกรีนพีซและช้างนักรณรงค์ 5 เชือกได้ เดินทางในประเทศไทย เป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร เป็นเวลา 15 วัน เพื่อเน้นย้ำผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการทำลายป่า การรณรงค์นี้กรีนพีซร่วมมือกับ tcktcktck เด็กๆ กลุ่มนี้เป็นตัวแทนของประชาชนมากกว่า 1.4 ล้านคนซึ่งได้ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้กับแนวร่วม tcktcktck ระดับโลก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงที่เป็นธรรม สูงส่ง และ มีผลบังคับทางกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่การประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โคเปนเฮเกน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

169 - 180 ของ 1406 ผล