เด็กๆ ผู้หญิง และ นักเรียน กล้าหาญตากสายฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลในอำเภอทับสะแก เพื่อร่วมกิจกรรมการรวมตัวสร้างรูปของกรีนพีซ รูปที่สร้างโดยการรวมตัวของคนประกาศว่า "Quit Coal" (หยุดถ่านหิน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "<a href="http://www.greenpeace.or.th/quitcoal">...

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 9, 2551

เด็กๆ ผู้หญิง และ นักเรียน กล้าหาญตากสายฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลในอำเภอทับสะแก เพื่อร่วมกิจกรรมการรวมตัวสร้างรูปของกรีนพีซ รูปที่สร้างโดยการรวมตัวของคนประกาศว่า "Quit Coal" (หยุดถ่านหิน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "การเดินทางรณรงค์หยุดถ่านหิน ก้าวสู่การปฏิวัติพลังงาน" ในประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล