นักกิจกรรมกรีนพีซบนเรือแคนูกางป้ายผ้าที่มีข้อความว่า “ร่วมปกป้องเจ้าพระยา” บริเวณหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อส่งข้อความรณรงค์ หลังจากแถลงสรุปกิจกรรมพายเรือสร้างรอยยิ้มให้เจ้าพระยาในโครงการ “คืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ เจ้าพระยาปลอดมลพิษ” ทั้งนี้นัก...

ภาพถ่าย | พฤษภาคม 29, 2552

นักกิจกรรมกรีนพีซบนเรือแคนูกางป้ายผ้าที่มีข้อความว่า “ร่วมปกป้องเจ้าพระยา” บริเวณหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อส่งข้อความรณรงค์ หลังจากแถลงสรุปกิจกรรมพายเรือสร้างรอยยิ้มให้เจ้าพระยาในโครงการ “คืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ เจ้าพระยาปลอดมลพิษ” ทั้งนี้นักกิจกรรมของกรีนพีซได้พายเรือแคนูยางเป็นระยะทาง 350 กิโลเมตร จากจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม มายังกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการแก้ใขปัญหามลพิษที่มีมากกว่าที่ผ่านมาในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากการปล่อยน้ำทิ้งปนเปื้อนสารพิษจากภาคอุตสาหกรรม และมลพิษจากแหล่งต่างๆ ลงในแม่น้ำอย่างไม่หยุดหย่อน

กิจกรรมพายเรือสร้างรอยยิ้มให้เจ้าพระยามีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ก่อมลพิษ และ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมพลังเพื่อพยายามหาวิธี​แก้ปัญหามลพิษ​ เพื่อปกป้องแม่น้ำ​เจ้าพระยา​

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล