กรีนพีซกำลังดำเนินการประเมินและทำแผนที่คาบสมุทรคัมปาร์ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพัฒนาแผนการฟื้นฟูผืนป่าพรุที่เสื่อมสภาพและถูกทำให้เหือดแห้งไปแล้วโดยบริษัทปาล์มน้ำมันและกระดาษ คาบสมุทรคัมปาร์เป็นพื้นที่ป่าพรุลุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ผื...

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 6, 2551

กรีนพีซกำลังดำเนินการประเมินและทำแผนที่คาบสมุทรคัมปาร์ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพัฒนาแผนการฟื้นฟูผืนป่าพรุที่เสื่อมสภาพและถูกทำให้เหือดแห้งไปแล้วโดยบริษัทปาล์มน้ำมันและกระดาษ คาบสมุทรคัมปาร์เป็นพื้นที่ป่าพรุลุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ผืนสุดท้าย โดยมีถ่านหินเลนที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางที่สุดในอินโดนีเซีย ส่วนพื้นที่อื่นๆ ถูกทำลายโดยเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมป่าไม้ไปแล้ว

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล