ต้นกล้าข้าวอินทรีย์ที่กรีนพีซนำไปใช้สร้างศิลปะบนนาข้าว การปลูกศิลปะบนนาข้าวเกิดขึ้นบนพื้นที่ 10 ไร่ (16,000 ตารางเมตร) ณ ที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศิลปะชิ้นนี้สะท้อนประเพณี...

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 25, 2552

ต้นกล้าข้าวอินทรีย์ที่กรีนพีซนำไปใช้สร้างศิลปะบนนาข้าว การปลูกศิลปะบนนาข้าวเกิดขึ้นบนพื้นที่ 10 ไร่ (16,000 ตารางเมตร) ณ ที่ราบภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศิลปะชิ้นนี้สะท้อนประเพณีและวิถีชีวิตของการทำนาข้าว โดยนำเสนอภาพชาวนาสวมหมวกฟาง และใช้เคียวเกี่ยวข้าว ชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 2 สายพันธุ์ ร่วมกับผู้สนับสนุน อาสาสมัคร และ นักกิจกรรม ของกรีนพีซ สายพันธุ์ชัยนาท 1 เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกในนาชลประทาน และสายพันธุ์ก่ำพะเยา เป็นสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง มีสีดำ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล