วันนี้นักกิจกรรมกรีนพีซที่กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางพายเรือรณรงค์โครงการ “คืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ เจ้าพระยาปลอดมลพิษ” เป็นระยะทาง 350 กิโลเมตรในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ร่วมกิจกรรมกับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานราชการของจังหวัด โดยพายเรือเก็บขยะและรณรงค...

ภาพถ่าย | พฤษภาคม 27, 2552

วันนี้นักกิจกรรมกรีนพีซที่กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางพายเรือรณรงค์โครงการ “คืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ เจ้าพระยาปลอดมลพิษ” เป็นระยะทาง 350 กิโลเมตรในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ร่วมกิจกรรมกับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานราชการของจังหวัด โดยพายเรือเก็บขยะและรณรงค์ในคลอง ณ เมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศให้วันนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นสัปดาห์รณรงค์สิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเดินทางล่องแม่น้ำเพื่อเจ้าพระยาปลอดมลพิษ มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลแม่น้ำสายนี้ ทั้งรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม ผู้ก่อมลพิษ และ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมพลังเพื่อพยายามหาวิธีแก้ปัญหามลพิษ เพื่อปกป้องแม่น้ำเจ้าพระยา

หมวด

ข้อมูลล่าสุด