นักเต้นรำพื้นเมืองชาวปาปัวต้อนรับเรือเอสเพอรันซาของกรีนพีซในงานต้อนรับที่ท่าเรือจายาปุระ ทัวร์เรือ "ปกป้องป่าเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน" ของกรีนพีซในอินโดนีเซียมีเป้าหมายเพื่อเพื่อเน้นย้ำถึงผลกระทบร้ายแรงของการทำลายป่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน การทำไม้ และ การขย...

ภาพถ่าย | ตุลาคม 6, 2551

นักเต้นรำพื้นเมืองชาวปาปัวต้อนรับเรือเอสเพอรันซาของกรีนพีซในงานต้อนรับที่ท่าเรือจายาปุระ ทัวร์เรือ "ปกป้องป่าเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อน" ของกรีนพีซในอินโดนีเซียมีเป้าหมายเพื่อเพื่อเน้นย้ำถึงผลกระทบร้ายแรงของการทำลายป่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน การทำไม้ และ การขยายตัวของอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีต่อสภาพภูมิอากาศโลก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ ประชาชนที่ต้องพึ่งพาป่า ปาปัวเป็นดินแดนของป่าโบราณที่สมบูรณ์แห่งสุดท้ายในอินโดนีเซีย เรือเอสเพอรันซา (ในภาษาสเปนหมายถึง "ความหวัง") นำสารที่มีข้อความว่า 'Melindungi Hutan, Menyelamatkan Iklim' ซึ่งเป็นภาษาอินโดนีเซียแปลว่า "ปกป้องป่า กู้วิกฤตโลกร้อน"

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล