กรีนพีซ สถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทำงานเพื่อความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ และ กลุ่มท้องถิ่น จากแม่เมาะ ลำปาง ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และ ฉะเชิงเทรา จัดเวทีสาธารณะ เพื่ออภิปรายถึงต้นทุนจริงของถ่านหิน ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย...

ภาพถ่าย | มิถุนายน 23, 2552

กรีนพีซ สถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทำงานเพื่อความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ และ กลุ่มท้องถิ่น จากแม่เมาะ ลำปาง ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และ ฉะเชิงเทรา จัดเวทีสาธารณะ เพื่ออภิปรายถึงต้นทุนจริงของถ่านหิน ในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้กรีนพีซเรียกร้องประเทศในกลุ่มอาเซียนให้กำหนดเวลาเลิกดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเร่งด่วน และลงทุนในพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงานแถลงข่าวเปิดเผยรายงาน “ต้นทุนจริงของถ่านหิน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการสูญเสียเจริญ วัดอักษร แกนนำชุมชนบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้การต่อสู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินประสบผลสำเร็จ แม้ต้องแลกมาด้วยชีวิต​

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล