อาสาสมัครกรีนพีซรณรงค์หน้าสำนักงานขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ลูกโลกใหญ่ระบายสีเขียวฟ้าที่ด้านบน และรูปสัญลักษณ์นิวเคลียร์ด้านล่าง เพื่อส่งข้อความว่านิวเคลียร์ไม่ใช่ทางออกของปัญหาโลกร้อน พลังงา...

ภาพถ่าย | มีนาคม 31, 2551

อาสาสมัครกรีนพีซรณรงค์หน้าสำนักงานขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ลูกโลกใหญ่ระบายสีเขียวฟ้าที่ด้านบน และรูปสัญลักษณ์นิวเคลียร์ด้านล่าง เพื่อส่งข้อความว่านิวเคลียร์ไม่ใช่ทางออกของปัญหาโลกร้อน พลังงานนิวเคลียร์ไม่ปลอดภัย สิ้นเปลืองงบประมาณ และไม่ช่วยแก้ปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน งบประมาณ 1.38 พันล้านบาทที่ใช้กับการประชาสัมพันธ์ ควรนำไปสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศ รัฐบาลทั่วโลกกำลังร่วมการประชุมนี้เป็นครั้งแรกหลังการประชุมเรื่องโลกร้อนที่บาหลีเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว อ่านเพิ่มเติม