อาสาสมัครกรีนพีซตรวจสอบตัวอย่างน้ำจากคลองหัวลำภูในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ก่อนวันสิ่งแวดล้อมโลก 1 วัน ที่ตำบลบางปู สมุทรปราการ ในวันนี้กรีนพีซได้เปิดตัว "หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ" (Water Patrol Unit) ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยเคลื่อนที่ ที่จะบันทึกและ...

ภาพถ่าย | มิถุนายน 4, 2551

อาสาสมัครกรีนพีซตรวจสอบตัวอย่างน้ำจากคลองหัวลำภูในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ก่อนวันสิ่งแวดล้อมโลก 1 วัน ที่ตำบลบางปู สมุทรปราการ ในวันนี้กรีนพีซได้เปิดตัว "หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ" (Water Patrol Unit) ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยเคลื่อนที่ ที่จะบันทึกและเปิดโปงภัยคุกคามต่อแหล่งน้ำสะอาดในประเทศไทย อาสาสมัครกรีนพีซถือป้ายที่เขียนว่า "รักษ์แหล่งน้ำ หยุดมลพิษ" ริมคลองที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนคลองหัวลำภู บางปู ซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล