เจริญ เดชคุ้ม ผู้นำชุมชนมาบตาพุด พร้อมอาสาสมัครกรีนพีซเขียนข้อความว่า “หยุดโลกร้อน” บนแผ่นอก ทำการประท้วงหน้าธนาคารแห่งญี่ปุ่นเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (JBIC) กรณีการให้เงินกู้สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย ซึ่งทำให้ชุมชนต้องย้ายถิ่นอาศัย เกิด...

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 24, 2548

เจริญ เดชคุ้ม ผู้นำชุมชนมาบตาพุด พร้อมอาสาสมัครกรีนพีซเขียนข้อความว่า “หยุดโลกร้อน” บนแผ่นอก ทำการประท้วงหน้าธนาคารแห่งญี่ปุ่นเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ (JBIC) กรณีการให้เงินกู้สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย ซึ่งทำให้ชุมชนต้องย้ายถิ่นอาศัย เกิดมลพิษ และภาวะโลกร้อน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล