เกษตรกรไทยและฮาวายร่วมกับอาสาสมัครกรีนพีซ และชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี ปลูกมะละกอปลอดจีเอ็มโอ 60 ต้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ภาพถ่าย | มิถุนายน 5, 2549

เกษตรกรไทยและฮาวายร่วมกับอาสาสมัครกรีนพีซ และชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี ปลูกมะละกอปลอดจีเอ็มโอ 60 ต้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล