อาสาสมัครกรีนพีซในชุดอีแมน (E-man) ซึ่งตกแต่งด้วยเศษชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักถึงผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะแสดงในงาน Commart X'Gen ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอิเล็กท...

ภาพถ่าย | มิถุนายน 7, 2549

อาสาสมัครกรีนพีซในชุดอีแมน (E-man) ซึ่งตกแต่งด้วยเศษชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักถึงผลกระทบจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะแสดงในงาน Commart X'Gen ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ ผลสำรวจความเห็นล่าสุดของคนไทยพบว่า ต้องการให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รับผิดชอบต่อปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล