กรีนพีซ อ็อกซ์แฟม WWF เรียกร้องให้อาเซียนแสดงความเป็นผู้นำในเวทีเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในการประชุมเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างวันที่ 3-8 เมษายนนี้ รัฐบาลจากประเทศต่างๆจะหารือเพื่อสานต่อข้อสรุปร่วมกันที่ได้จากการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แคนคูนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

กรุงเทพฯ, 4 เมษายน 2554-นักกิจกรรมรณรงค์จากแนวร่วมแห่งอาเซียนเพื่อข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นธรรม มุ่งมั่นและมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย หรือ A-FAB ซึ่งประกอบด้วยกรีนพีซ อ็อกซ์แฟม และ WWF ในชุดกันหนาว ชุดกันฝน และชุดชายหาด แสดงความโกลาหลของสภาพภูมิอากาศที่กำลังสร้างผลกระทบอันรุนแรงไปทั่วทั้งภูมิภาคในขณะนี้ เรียกร้องให้เกิดข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศที่มุ่งมั่นจากรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก ในนามของประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความล่อแหลมมากที่สุดและมีการรับมือน้อยที่สุดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ