ประเทศไทยในวิกฤตโลกร้อน

กรุงเทพฯ, 16 สิงหาคม 2560 - กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส (ฟาร์อีสต์) และควอเทียร์ ซีเนอาร์ต (Quartier Cineart) จัดให้มี การฉายภาพยนตร์สารคดี An Inconvenient Truth 2 รอบพิเศษ พร้อมกิจกรรมชวนคุยในประเด็น ‘ประเทศไทยในวิกฤตโลกร้อน’ โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักคิดนักเขียน และ นักกิจกรรมรณรงค์ที่มีบทบาทในการหยิบยกปัญหาและนำเสนอทางออกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังคมไทย

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  
ข่าวเพิ่มเติมล่าสุด