BREAK FREE 2017 : นักกิจกรรมกรีนพีซฉายข้อความ “BREAK FREE FROM FOSSIL FUELS”

กรุงเทพฯ, 28 - 29 มีนาคม 2560 - นักกิจกรรมกรีนพีซฉายข้อความ “BREAK FREE FROM FOSSIL FUELS” ณ บริเวณ กรุงเทพฯ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อปลดแอกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลก กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกร้องให้ประเทศไทย ปลดแอกจากเชื้อฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อย เพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล