Break Free 2017 : พลังงานและความเป็นธรรม - กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ, 27 มีนาคม 2560 - เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม( EnLaw) โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง(TERRA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมจัดเวทีเสวนา “Break Free พลังงานและความเป็นธรรม” ในวาระการรณรงค์ปลดแอกพลังงานสกปรกที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ระบุ การวางแผนนโยบายพลังงานของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (power development plan) เป็นกระบวนการที่สร้างปัญหาถึงขั้นวิกฤต โดยเน้นสร้างโรงไฟฟ้า ขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ที่ก่อมลพิษและสร้างความขัดแย้ง อย่างเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในขณะที่มีทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่า สะอาดกว่า ยั่งยืนและมีความเป็นธรรมและถูกกว่า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล