งานเสวนาวิชาการ "บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน : การลงทุนพลังงานและธรรมาภิบาลเพื่อการเปลี่ยนผ่าน"

กรุงเทพฯ, 31 พฤษภาคม 2559 – กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุการลงทุนถ่านหินในกาลิมันตัน อินโดนีเซียของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาทรัพยากร ธรรมชาติในการดำรงชีวิต กรีนพีซเรียกร้องบริษัทบ้านปูให้คำมั่นในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเต็มร้อยภายในปี 2568

รายงานของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นำเสนอในงานเสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน: การลงทุนพลังงานและธรรมาภิบาลเพื่อการเปลี่ยนผ่าน” ซึ่งจัดร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันวิจัยพลังงาน ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่ออภิปรายถึงทิศทางการลงทุนพลังงานและอนาคตตลาดการลงทุนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โจทย์สำคัญที่ต้องร่วมกันคิดบนฐานอนาคตที่ยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล