ส่งข้อความถึงแอปเปิ้ล...ให้หันมาใช้พลังงานสะอาด

ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือ “Cloud” เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก และส่วนมากของพลังงานที่ใช้นั้นมาจากพลังงานสกปรกที่เป็นอันตราย เช่น ถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์ ปัญหานี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เราพบว่าหากถ้าสมมุติให้ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นประเทศประเทศหนึ่ง ความต้องการใช้ไฟฟ้าของมันก็จะจัดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นอีก 3 เท่าภายในปี พ.ศ. 2020  

ดังนั้น "แอปเปิ้ล" จะต้องไม่เป็นเพียงผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่มาจากพลังงานสะอาดด้วย!!  ร่วมมือกับกรีนพีซบอก “แอปเปิ้ล” ให้ทำความสะอาดระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของเรา 

15 พฤษภาคม 2555, หลังจากที่ผู้คนทั่วโลกฝากความเห็นถึง “แอปเปิ้ล” ให้หยุดใช้พลังงานถ่านหินและหันมาใช้พลังงานสะอาดในศูนย์ข้อมูล icloud แล้วนั้น กรีนพีซได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งข้อความของคุณที่บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ของแอปเปิ้ล ที่เมืองคูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล