การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ปัญหาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมงาน “ เทศกาลภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีเชียงใหม่” โดยใช้ชื่องานว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ปัญหาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จัดแสดงระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 และโรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในโลกที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีความเสี่ยงในการรับผลกระทบสูง เนื่องจากขาดความสามารถในการจัดการกับผลกระทบที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น เหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง เช่น พายุไต้ฝุ่น มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจนก่อให้เกิดภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมหาศาล อย่างไรก็ตามในอีกด้านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพลังงานหมุนเวียนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภาพเหล่านี้จะพาเราไปทำความรู้จัก 3 ประเทศ เพื่อบอกเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมีการแก้ไขให้เร็วที่สุด โดยจะไปดูการทำเหมืองถ่านหินในประเทศโดนีเซียเพื่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มากแค่ไหน รวมถึงภัยพิบัติในประเทศฟิลิปปินส์ที่ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตและไร้ที่อยู่จำนวนมาก และสุดท้ายแนวทางการแก้ไขปัญหาจากประเทศไทยที่มีการผลักดันเรื่องพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนและการแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตพลังงานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล