ผลของถ่านหินกับแหล่งน้ำ

วันอนุรักษ์น้ำโลกในปีนี้เป็นวันปล่อยรายงานเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำของสหประชาชาติในเรื่องราวของพลังงานและน้ำ ถ่านหินยังคงอยู่อันดับสูงสุดในการใช้ผลิตไฟฟ้าในระดับโลก เป็นเหมือนกาฝากที่คอยสูบน้ำดีๆไปใช้และปล่อยน้ำปนเปื้อนมลพิษออกมาสู่ท้องฟ้า ทะเลสาบ กระแสน้ำและแม่น้ำ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล