โต้วาที ปะทะคารมเพื่อจัดการปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง "Environmental Debate Championship 2015"

โต้วาที ปะทะคารมเพื่อจัดการปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง ในประเด็นปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกิจกรรม "Environmental Debate Championship 2015" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. 58 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมระดับโลก climatestrike.net ของกลุ่มเยาวชนจากนานาประเทศกับการออกมาแสดงพลังผลักดันให้ผู้นำโลกในการประชุม COP21 Paris จัดการกับปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังและเร่งด่วน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล