โต้วาที ปะทะคารมเพื่อจัดการปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง "Environmental Debate Championship 2015"

โต้วาที ปะทะคารมเพื่อจัดการปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง ในประเด็นปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกิจกรรม "Environmental Debate Championship 2015" ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. 58 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมระดับโลก climatestrike.net ของกลุ่มเยาวชนจากนานาประเทศกับการออกมาแสดงพลังผลักดันให้ผู้นำโลกในการประชุม COP21 Paris จัดการกับปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังและเร่งด่วน

ข้อมูลล่าสุด

ดูรายการแบบสัญลักษ์ภาพ  

เกมปฏิวัติพลังงาน

มัลติมีเดีย Generic รายการ | มีนาคม 16, 2553 ที่ 11:08

หยุดพลังงานสกปรกจากถ่านหิน และเปลี่ยนให้โลกเต็มไปด้วยพลังงานที่ปลอดภัย สะอาด และ นำกลับมาใช้ได้ใหม่

คำถามในผับนิวเคลียร์

มัลติมีเดีย Generic รายการ | มีนาคม 16, 2553 ที่ 11:07

Duke ต้านนิวเคลียร์

มัลติมีเดีย Generic รายการ | มีนาคม 16, 2553 ที่ 11:07

มาร่วมต่อสู้กันเถอะ ตัวแทนภาคเอกชนแสนร้ายกาจกำลังเผยแพร่คำโกหกเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์ มาช่วย Duke เปลี่ยนคลังจรวดมิสซาย และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กลายเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ และพลังงานที่ปลอดภัย สะอาด และ นำกลับมาใช้ได้ใหม่...

1 - 3 ของ 3 ผล