นักกิจกรรมกรีนพีซ 6 คน แขวนป้ายผ้าขนาด 20 x 30เมตร มีข้อความว่า “Save the Arctic 100% Renewable Energy”

นักกิจกรรมกรีนพีซ 6 คน แขวนป้ายผ้าขนาด 20 x 30เมตร มีข้อความว่า “Save the Arctic 100% Renewable Energy” หรือ “ปกป้องอาร์กติก พลังงานหมุนเวียน 100%” บนตึกสูงใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องให้มีเขตคุ้มครองธรรมชาติแห่งอาร์กติก

นักกิจกรรมกรีนพีซ 6 คน แขวนป้ายผ้าขนาด 20 x 30เมตร มีข้อความว่า “Save the Arctic 100% Renewable Energy” หรือ “ปกป้องอาร์กติก พลังงานหมุนเวียน 100%” บนตึกสูงใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องให้มีเขตคุ้มครองธรรมชาติแห่งอาร์กติก

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

97 - 108 ของ 1409 ผล