ฟังศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษากรณีการปนเปื้อนของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

ภาพถ่าย | ตุลาคม 21, 2557

กรุงเทพฯ, 21 ตุลาคม 2557-นายสรไกร ศรศรี ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีปนเปื้อนมะละกอจีเอ็มโอ หลังศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษายกฟ้องกรณีกรีนพีซยื่นฟ้องกรมวิชาการเกษตรในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดการปนเปื้อนของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ไปสู่แปลงเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ปี 2547 กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์หยุดผลักดันให้มีการทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในไร่นาหรือในพื้นที่เปิด เนื่องจากจะสร้างความเสี่ยงให้มีการปนเปื้อนของจีเอ็มโอในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารที่คนไทยหลายล้านคนต้องพึ่งพาอาศัย

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1414 ผล