กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลไทยหยุดผลักดันการทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในแปลงเปิด

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์หยุดผลักดันให้มีการทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในไร่นาหรือในพื้นที่เปิด ข้อเรียกร้องของกรีนพีซมีขึ้นในวันเดียวกับที่ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษากรณีกรีนพีซยื่นฟ้องกรมวิชาการเกษตรในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดการปนเปื้อนของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ไปสู่แปลงเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ปี 2547

กรีนพีซระบุว่าการห้ามการทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในไร่นาจะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศที่มีความเฉพาะแบบของตน และปกป้องอธิปไตยทางอาหารของประเทศจากการครอบงำและผูกขาดของบรรษัทอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า "ไม่ว่ากรมวิชาการเกษตรจะถูกตัดสินในคดีปกครองฐานละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ก็ตามในการจัดการการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอที่ขอนแก่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ความจริงก็คือมีการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอขยายเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ (1) นี่คือบทเรียนสำคัญของประเทศไทยและเป็นข้อพิสูจน์ว่าการทดลองจีเอ็มโอในพื้นที่เปิดนั้นควบคุมไม่ได้"

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

37 - 48 ของ 1409 ผล