We Grow ตอน คบเด็กปลูกผัก

ภาพถ่าย | มีนาคม 3, 2560

กรุงเทพฯ, 3 มีนาคม 2560 - นักเรียนโรงเรียนวนิษา ช่วยกันเก็บเกี่ยว ผลผลิตผักสวนครัวในโครงการ “ We Grow : ตอน คบเด็กปลูกผัก” ที่นักเรียนได้ลงมือปลูกตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559 เกษตรกรรมเชิงนิเวศเป็นทางออกที่ยั่งยืนให้กับความล้มเหลวของระบบการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นแต่ปริมาณผลผลิตเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงระบบอาหารในโรงเรียนวนิษาถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฎิวิติระบบอาหาร

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1407 ผล