กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลใหม่ให้มุ่งสู่การปฏิวัติพลังงาน

กรุงเทพฯ, 18 สิงหาคม 2554 – เช้าวันนี้ อาสาสมัครกรีนพีซได้บรรทุก “หนังสือ ก ข ค ปฏิวัติพลังงานภาคพิสดาร” จำนวน 700 เล่ม ในรถตุ๊กตุ๊กพลังงานแสงอาทิตย์ ไปยังอาคารรัฐสภา และมอบให้แก่ คุณวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงานไทยและให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ทำความเข้าใจ ก่อนการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า
เพื่อกระตุ้นรัฐบาลใหม่ให้ลงมืออย่างจริงจัง!!! และมุ่งสู่การปฏิวัติพลังงาน!!!

กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาลใหม่ให้มุ่งสู่การปฏิวัติพลังงาน

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1411 ผล