“ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม”

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 5, 2555

กรีนพีซตรวจพบโลหะหนักอันตรายและสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็งหลายชนิดปนเปื้อนในพื้นที่ลักลอบทิ้งสารเคมีและน้ำเสียอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู

รถบรรทุกวัตถุอันตราย ซึ่งคาดว่าจะเป็นยานพาหนะที่ใช้บรรทุกน้ำเสียไปปล่อยทิ้งตามพื้นที่ต่างๆ

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1410 ผล