“ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม”

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 5, 2555

กรีนพีซตรวจพบโลหะหนักอันตรายและสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็งหลายชนิดปนเปื้อนในพื้นที่ลักลอบทิ้งสารเคมีและน้ำเสียอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู

หน่วยเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำของกรีนพีซ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียบริเวณบ่อขยะหลังสถานีตำรวจนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1414 ผล