“ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม”

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 5, 2555

กรีนพีซตรวจพบโลหะหนักอันตรายและสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็งหลายชนิดปนเปื้อนในพื้นที่ลักลอบทิ้งสารเคมีและน้ำเสียอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตัวแทนกรีนพีซพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่บ่อขยะบริเวณ หลังสถานีตำรวจนิคมอุตสาหกรรมบางปู   จ.สมุทรปราการ

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

73 - 84 ของ 1412 ผล