“ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม”

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 5, 2555

กรีนพีซตรวจพบโลหะหนักอันตรายและสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็งหลายชนิดปนเปื้อนในพื้นที่ลักลอบทิ้งสารเคมีและน้ำเสียอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู

หน่วยเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำของกรีนพีซ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ข้างโรงงาน waste recovery management นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด สมุทรปราการ

หมวด

ข้อมูลล่าสุด