“ขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม”

ภาพถ่าย | กรกฎาคม 5, 2555

กรีนพีซตรวจพบโลหะหนักอันตรายและสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็งหลายชนิดปนเปื้อนในพื้นที่ลักลอบทิ้งสารเคมีและน้ำเสียอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ท่อหลุมขนาดใหญ่ที่ถูกขุดบริเวณข้างถนน  ในหลายๆ พื้นที่ในจังหวัดสมุทปราการ คาดว่าจะเป็นท่อที่กระบวนการลักลอบปล่อยน้ำเสียใช้เป็นที่ปล่อยน้ำเสียลงไปในท่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน  ซึ่งถูกศาลยกเลิกโครงการเพราะมีการคอรัปชั่น

หมวด

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1407 ผล