กระบี่, 9 พฤศจิกายน 2557- ชาวประมงพร้อมเรือประมงพื้นบ้านหัวโทงกว่า 70 ลำกางป้ายผ้าลอยน้ำข้อความ “Protect Krabi” หรือ “ปกป้องกระบี่”

ภาพถ่าย | พฤศจิกายน 9, 2557

กระบี่, 9 พฤศจิกายน 2557- ชาวประมงพร้อมเรือประมงพื้นบ้านหัวโทงกว่า 70 ลำจากตำบลศรีบอยา ตลิ่งชัน ปกาสัย และคลองประสงค์ ร่วมกันกางป้ายผ้าลอยน้ำ ขนาด 20x32 เมตรบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ข้อความ “Protect Krabi” หรือ “ปกป้องกระบี่” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเรียกร้องขยายพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่แทนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน