กระบี่, 28 กันยายน 2557— ชาวกระบี่จากหลายอำเภอรวมตัวคัดค้านโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรั้ว

ภาพถ่าย | กันยายน 28, 2557

กระบี่, 28 กันยายน 2557— ชาวกระบี่จากหลายอำเภอรวมตัวคัดค้านโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรั้ว โดยนั่งคัดค้าน พร้อมมีผ้าปิดปาก ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง ระหว่างการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) การรวมกลุ่มคัดค้านในครั้งนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรั้วไม่มีความชอบธรรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสาระสำคัญในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มีการจัดประชุม ค. 1 ใหม่เพื่อแจ้งอย่างเป็นทางการให้กับชุมชนให้รับทราบ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1405 - 1407 ของ 1407 ผล