กระบี่, 28 กันยายน 2557— ชาวกระบี่จากหลายอำเภอรวมตัวคัดค้านโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรั้ว

ภาพถ่าย | กันยายน 28, 2557

กระบี่, 28 กันยายน 2557— ชาวกระบี่จากหลายอำเภอรวมตัวคัดค้านโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินบ้านคลองรั้ว โดยนั่งคัดค้าน พร้อมมีผ้าปิดปาก และถือธงที่มีรายชื่อผู้ร่วมลงชื่อรณรงค์ปกป้องกระบี่จากถ่านหินทาง ProtectKrabi.org และ Change.org กว่า 40,000 เสียง ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง ระหว่างการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3)

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1412 ผล