ความไม่ชอบธรรมของ EHIA ถ่านหินมวกเหล็ก

มวกเหล็กเป็นพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและกำลังอยู่ในขั้นตอนรอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พิจารณาอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็กอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อนำไปสู่การดำเนินการก่อสร้างในที่สุด

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก 150 เมกะวัตต์เป็นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)และขายไฟฟ้าเข้าสู่สายส่งให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เชื่อมต่อกับผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่อันเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ของอาเซียนและไทย โดยที่มวกเหล็กเป็นเส้นทางการเชื่อมต่อการใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ต้นน้ำ สัตว์ป่าและอากาศ

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1409 ผล

กรุงเทพฯ, 27 พฤศจิกายน 2561 -- ในช่วงเช้าตัวแทนประชาชนและเครือข่ายผู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก ส่งมอบหนังสือคัดค้านรายงานการประเมินวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) โครงการโรงไฟฟ้ามวกเหล็กขนาด 150 เมกกะวัตต์ ให้แก่นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน และในช่วงบ่าย ชมรมอนุรักษ์มวกเหล็ก ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดงานเสวนา “EHIA พลังงานมวกเหล็ก ต้นทุนที่ต้องจ่าย?” ที่ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย