กิจกรรม “Ice Ride-Ride for Rice :จากทุ่งน้ำแข็งอาร์กติกถึงทุ่งข้าวเมืองสองแคว” ที่จังหวัดพิษณุโลก

ภาพถ่าย | ตุลาคม 4, 2557

พิษณุโลก, 4 ตุลาคม 2557--กลุ่มเยาวชนต้นกล้าอาสาสองแควและกลุ่มเยาวชนกรีนพีซชูป้ายข้อความ “Climate Responsibility” ซึ่งมีความหมายว่าความรับผิดชอบต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อสะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องการความร่วมมือและความรับผิดชอบที่เป็นธรรมจากทุกประเทศและทุกภาคส่วนในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ในกิจกรรม “Ice Ride-Ride for Rice :จากทุ่งน้ำแข็งอาร์กติกถึงทุ่งข้าวเมืองสองแคว” ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับโลกเพื่อปกป้องอาร์กติก

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1412 ผล