ปฏิบัติการ "เพชรเกษม 41" ปกป้องสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชนภาคใต้

ชาวใต้ราวหนึ่งพันคนรวมตัวปกป้อง วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเกิด ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากแผนพลังงานสกปรกของรัฐบาลชุดใหม่ โดยรวมตัวขวางถนนเพชรเกษม 41 ซึ่งเป็นถนนสายหลักมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ก่อนหน้าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยคาดว่านายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะกล่าวถึงความมั่นคงทางพลังงานเป็นประเด็นสำคัญ กรีนพีซสนับสนุนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อปกป้องสิทธิและวิถีชีวิตของชุมชน และเรียกร้องรัฐบาลให้มีเจตจำนงทางการเมืองและลงมือทำ เพื่อนำประเทศไปสู่การปฏิวัติพลังงาน โดยการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและให้การสนับสนุนระบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1406 ผล