Break Free 2017 : โลกยิ่งร้อน คนยิ่งเสี่ยง เร่งปรับตัว - เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

โลกยิ่งร้อน คนยิ่งเสี่ยง : Break Free From Fossils

พิษณุโลก, 27 มีนาคม 2560 -- ชมรมพิทักษ์ธรรมชาติพิษณุโลก กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนินมะปราง มูลนิธิคนเพียงไพร เครือข่ายจับตาโลกร้อน และ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมจัดกิจกรรม Break Free พร้อมๆกับทั่วโลก ที่ เนินมะปราง ป่าชุมชนร่องท่อน ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพื่อปลดแอกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเรียกร้องให้จำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5°C

กิจกรรมวันที่ 27 มีนาคม ประกอบไปด้วย การเสวนาเรื่อง "โลกยิ่งร้อน คนยิ่งเสี่ยง เร่งปรับตัว" แลกเปลี่ยนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องโลกร้อนและความเชื่อมโยงของโลกร้อนกับสาเหตุหลักคือการใช้ฟอสซิล หากเรายังคงดำเนินการตามแบบปกติ โดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างที่เป็นอยู่ โลกเราจะยิ่งเดินหน้าอุณหภูมิโลกไปกว่า 1.5°C ซึ่งความเสี่ยงจะยิ่งสูงขึ้น วิถีชีวิตและการวางแผนปรับตัวของชุมชนก็จะยากลำบากยิ่งขึ้น

หลังจากกิจกรรมเสวนา ประชาชน นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม Break Free เรียกร้องเพื่อให้เกิดการหยุดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หันมาเดินหน้าสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน เพื่อรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5°C เป็นการยืนหยัดร่วมกันกับคนทั่วโลกที่กำลังได้รับผลกระทบจากโลกร้อนและเชื้อเพลิงฟอสซิล พร้อมกับข้อความที่แสดงถึงเจตนารมย์แน่วแน่ More Risks Beyond 1.5°C, BREAK FREE from Fossils หรือ อุณหภูมิยิ่งสูง ชุมชนยิ่งเสี่ยง หยุดฟอสซิล

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1413 ผล