เรียน เล่น รู้ กับพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ภาพถ่าย | กุมภาพันธ์ 22, 2562

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดกิจกรรมเวิร์กชอปให้ความรู้เกี่ยวกับ พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา เพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการลด ละ เลิกการสร้างขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผ่านนิทรรศการ เกม และเรียนรู้การตรวจนับขยะพลาสติก (Waste Audit) เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจัดการขยะของโรงเรียน และให้นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1412 ผล