เรียน รู้ เล่น กับพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ภาพถ่าย | กุมภาพันธ์ 22, 2562

เด็กนักเรียนกำลังเรียนรู้การตรวจนับขยะพลาสติก (Waste Audit) เพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการลด ละ เลิกการสร้างขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในกิจกรรมกิจกรรมเวิร์กชอปให้ความรู้เกี่ยวกับ พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  
ข่าวเพิ่มเติมล่าสุด