เรียน รู้ เล่น กับพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง

ภาพถ่าย | กุมภาพันธ์ 22, 2562

อัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายถึงสถานการณ์ปัญหาจากขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปให้ความรู้เกี่ยวกับ พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา เพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการลด ละ เลิกการสร้างขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ไม่มีความคิดเห็นพบ เพิ่มความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น 

เพื่อแสดงความคิดเห็นคุณต้องลงชื่อเข้า