ปฏิรูป E(H)IA ปกป้องกระบี่ ยุติยุคถ่านหิน

ภาพถ่าย | มีนาคม 6, 2558

กรุงเทพฯ, 5 มีนาคม 2558 –เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหิน เดินทางเข้าพบคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อหยิบยกความไม่ชอบธรรมของกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบี่ ก่อนที่ คชก. จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 นี้

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

181 - 192 ของ 1407 ผล