เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินนอนประท้วงคว่ำบาตร EIA ท่าเทียบเรือถ่านหินคลองรั้ว

ภาพถ่าย | มีนาคม 6, 2558

กรุงเทพฯ, 6 มีนาคม 2558 – ผอ. ปิยนันท์ โศภณคณาภรณ์ ผอ.สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับรายชื่อผู้ร่วม "ปกป้องกระบี่" 44,000 รายชื่อ ที่เป็นพลังเรียกร้องให้กระบี่ยังคงเป็นพื้นที่ที่คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและปราศจากภัยคุกคามถ่านหิน ระหว่างกิจกรรมการนอนประท้วงของเครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินบนพื้นหน้าอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในวันนี้ เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินและภาคีเครือข่าย จำนวน 40 คน นอนประท้วงบนพื้นหน้าอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยแต่ละคนมีข้อความว่า “No Coal” บนฝ่าเท้าสองข้าง เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการท่าเทียบเรือคลองรั้วและโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 870 เมกะวัตต์ที่จังหวัดกระบี่ และเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบ EIA/EHIA โดยทันที เครือข่ายปกป้องกระบี่จากถ่านหินระบุว่า การจัดทำรายงาน EIA โครงการท่าเทียบเรือคลองรั้ว จังหวัดกระบี่เป็นกระบวนการที่ขาดความชอบธรรม มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงและตรวจสอบรายงาน นอกจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในรายงาน EIA นั้นไม่รอบด้านและประเมินผลกระทบต่ำกว่าความเป็นจริง

ข้อมูลล่าสุด

ดูแบบแสดงรายการ  

1 - 12 ของ 1412 ผล